Prikkelverwerking

Zintuiglijke prikkelverwerking is een hoofdtaak van het lichaam. Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet. Het heeft alles te maken met de zintuigen: horen, zien, proeven, ruiken en voelen. Daarbij is ook de registratie van het evenwichtsorgaan een belangrijk zintuig.
Prikkels kunnen sterk of juist minder sterk binnenkomen, waardoor de hersenen de informatie die deze prikkels geven minder goed kunnen ordenen. De samenhang tussen hersenen en gedrag is heel sterk. De manier waarop prikkels worden verwerkt bepaalt voor een groot gedeelte het gedrag. Dat kan zich op een heleboel verschillende manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan: boosheid, terugtrekken of juist overbeweeglijk, druk of clownesk gedrag.

Het is belangrijk sensorische informatieverwerkingsproblemen te kunnen herkennen, ook al vanwege het onbegrip dat er vaak vanuit de omgeving komt, omdat men niet begrijpt waarom het kind snel boos wordt of niet goed luistert. Als de problemen worden herkend kan er ook hulp en begrip komen voor het kind.

Kinderfysiotherapie Breda, babyfysiotherapie,kinderfysiotherapie aan huis

De hulpvraag

Bij het eerste consult luisteren we naar de hulpvraag. Aan de hand van deze hulpvraag worden er observaties en zintuigelijke testen afgenomen. De kinderfysiotherapeut zal vragen een vragenlijst in te vullen die betrekking heeft op de zintuiglijke prikkelverwerking. Hieronder volgen een aantal voorbeelden waaraan een prikkelverwerkingsprobleem kan worden herkend en waarvoor het kind bij ons voor behandeling terecht kan.

Mogelijke indicaties:
– Aandachtsproblemen
– Huilbaby’s
– Overstrekken bij baby’s
– Chaotische manier van werken
– Angstig voor schommelen, klimmen etc.
– Kieskeurig met kleding, soort voedsel
– Niet graag aangeraakt willen worden
– Niet goed stil kunnen zitten, veel wiebelen
en friemelen
– Slaapproblemen (inslapen en/of doorslapen)
– Snel afgeleid worden door prikkels uit de
omgeving of vanuit het kind zelf
– Moeite hebben met veranderingen

Onderzoek en behandeling

De behandeling richt zich vooral op de onder- of overgevoeligheid van de zintuigen. Tijdens de behandeling worden deze gestimuleerd of juist gereduceerd. De fysiotherapeut kijkt samen naar een sensorische dieet. Dit geeft een overzicht van de zintuigen die juist wel of juist niet moeten worden geprikkeld. De behandeling is vooral gericht op het geven van adviezen aan ouders, het kind en andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld leerkrachten en zal dan ook geen langdurig behandeltraject behoeven. 

Kinderfysiotherapie wordt met 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Je kunt direct bij ons terecht, zonder tussenkomst of verwijzing van de arts!
Kinderfysiotherapie Breda, ginneken, motoriek si
Kinderfysiotherapie Breda, ginneken, motoriek si
Kinderfysiotherapie Breda, ginneken, motoriek si
Kinderfysiotherapie Breda, ginneken, motoriek si