Peuters en kleuters 2 – 4 jaar

In de peutertijd worden veel motorische vaardigheden ontwikkeld: lopen, rennen, springen, klimmen, klauteren en knutselen. Dit kost veel energie, coördinatie en kracht! Wanneer je kind moeite heeft met deze vaardigheden kan er sprake zijn van een vertraagde ontwikkeling. Dit kan ook van invloed zijn tijdens de kleutertijd, als het zelfbeeld een grotere rol gaat spelen. Wanneer kinderen qua beweging niet goed mee kunnen komen, gaan ze zich anders voelen. Dit kan een negatieve invloed op het zelfvertrouwen hebben.

Eerste consult: de hulpvraag

Bij het eerste consult luisteren wij in de eerste plaats naar de hulpvraag.
Veel voorkomende hulpvragen zijn:
-Afwijkend looppatroon
-Houterige motoriek
-Vaak struikelen /vallen
-Motorische onhandigheid
-Snel vermoeid
-Soepele gewrichten
-Spierziekten
-Hersenbeschadiging
-Orthopedische afwijking
-Prikkelverwerkingsproblemen
-(On)voorzichtigheid
-Problemen m.b.t. fijne motoriek

Onderzoek en Behandeling

Het onderzoek bestaat uit een observatie en eventueel aanvullende motorische testen. Aan de hand hiervan stellen we samen een behandeling op.

Kinderfysiotherapie wordt met 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Je kunt direct bij ons terecht, zonder tussenkomst of verwijzing van de arts!

Kinderfysiotherapie Breda, grote motoriek, motoriek, spelen
kinderfysiotherapie Breda, grote motoriek, gave schoenen,
Kinderfysiotherapie Breda, motoriek, motorische ontwikkeling, grove motoriek, schrijven